DÜNYADA TİCARİ OLARAK ÜRETİLEBİLECEK KİRAZ  ÇEŞİTLERİ
A  1.  ERKENCİ  ÇEŞİTLER    

 
 

EARLY BURLAT
Eski bir Fransız çeşididir. Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişir. Sağlıklı ağaçlar oluşturması ve çok erkenci olması en önemli özelliğidir. Kiraz çeşitlerinin birinci haftası olgunlaşır. Sap çukuru dar ve orta derinliktedir.  Meyve şekli yuvarlak ve karın yüzü az bombelidir.  Kirazların Bigarreau sınıfındandır. Meyveleri iri olup parlak koyu kırmızıdır. Meyve yapısı sert ve ince yapılıdır. Döneminin en kaliteli çeşididir. Meyvelerde bazı sezonlarda çatlama görülebilir. Çatlama oranı  % 25 ‘e varabilir. Meyve tadı olarak çok sulu, tatlı, aromalı ve çok iyi kalitededir.  Çekirdek yapısı çok iri ve ete az bağlıdır. Bakteriyel kansere karşı çok dayanıklıdır. Meyveler yola dayanımı çok iyidir. Hasat dönemi mümkünse yağış almayan yerlerde tercih edilmesi önerilir. Kendine kısır olup tozlayıcı olarak Turfanda, Metron Premier  ve Noir de Guben  çeşitleri  kullanılabilir. Tozlayıcı yoğunluğu iklim verilerine göre hesaplanmalı ve projelendirilmelidir.  Kök anaçları olarak da seçiciliğe sahip olup en uygun kök anaçları Gisela 5 ve Ma x Ma 14 olarak önerebiliriz. Ülkemizde üretimi mevcut olmasına rağmen yeni yeni gelişim göstermektedir. Erkenci çeşitler olarak daha çok yerli çeşitler yetiştirilmektedir. 

 

TURFANDA
Anadolu kökenli bir çeşittir. Gelişme özellikleri dik ve çok kuvvetli gelişir.  Kirazların Guigne sınıfına aittir.  Kirazların ilk haftası olgunlaşır. Meyve kalp şeklindedir meyveler orta iri boyutundadır. Meyve rengi morumsu şarabi renkte, tam olgunlukta siyahtır.  Meyve eti orta sert,  orta derece sulu,  lifli,  tatlı ve iyi lezzete sahiptir.  Çekirdek orta iri et kısmına az bağlıdır.  Kendine kısır olup; dölleyicileri Early Burlat, Noir de Guben, metron Premierdir.  Son yıllarda üretimi çok azalmıştır.  Yola dayanımı çok azdır. Meyve çatlaması yapar. Çok erken çiçeklenir. Bakteriyel kansere dayanıklıdır. Kök anacı olarak kuş kirazı, Gisela 6, Ma xMa 14 önerilmektedir.

     
 

EDİRNE
Yerli bir çeşidimizdir. Ağacı yarı dik ve yuvarlak gelişir. Orta derecede sağlıklı ağaçlar oluşturur.  Turfanda gibi guigne sınıfındandır.  Hasat tarihi Mayıs ayının ilk haftasıdır.  Meyve şekli yuvarlak, orta iriliğe sahiptir. Meyve rengi kahverengimsi,  şarabi renktedir.  Meyve eti orta sert, sulu, az lifli, orta tat ve lezzette, vasat kalitededir.  Meyve büyüklüğü orta iridir. Kendine kısırdır. Döleyici olarak Vista, Van,  Karabodur,  Metron  Marvel,  Metron Late dir. En iyi özeliği  çok erkenci olması. Meyve çatlaması yapar.

A  2.   ORTA  GEÇÇİ  VE  GEÇÇİ  ÇEŞİTLER    
   

FERROVİA
Ferrovia ailesinden bir çeşittir. Haziran başında hasat edilir. Gevrek ve sulu olması açısından müşteri memnuniyeti çok olumludur. Parlak canlı renge sahiptir.  Alev kırmızısından koyu kırmızıya kadar değişik kabuk rengine sahiptir. Meyve ağırlığı  9-12 gr dır. Meyve eti rengi pembemsidir. Meyve şekli uzunca basıktır. Meyve olum tarihi haziran ortalarıdır. Hasattan sonra 10-12 Co’de 84 saat  raf  ömrü  vardır.  1-2  Co ‘de  8  gün  depolanabilir.  Kendine kısırdır. Dölleyici olarak Tragana,  Durana Rego’dur. Kök anaçları olarak Ma X Ma 14  ve  Mahlep  olarak  önerilmektedir.

     
 

LAPİNS
British Columbia’da geliştirilmiş bir çeşittir.  Popüleritesi çok gelişmiştir.  Stella çeşidi ile melezlenmsi ile kendine fertil olması sağlanmıştır. Ağaç dik bir gelişim gösterir. Erken verime yatması bir başka özelliğidir. Üretici için zahmeti az olan çeşittir. Kış soğuklarına dayanımı diğer çeşitlere nazaran daha azdır.  Van çeşidinden 3-4 gün sonra çiçek açar. Fertil olduğu için tozlayıcı ihtiyacı duymaz. Meyveleri iri ve kalitelidir. Çatlamaya dayanıklıdır. Kabuk rengi koyu kırmızı; et rengi daha açık renktedir. Sert ve parlak görünüme sahiptir.  Kök anaçları olarak Cap 6, Ma X Ma 14 ve Mahlep önerilmektedir.

     
 

STELLA
Fransa orjinli bir olmasına karşın Kanada’da elde edilmiştir. Ağaçları dik ve yaygın gelişir.  Meyveleri iri; orta iri büyüklüğündedir. Meyve eti sert sulu ve gevrektir. Çekirdek iri ve etten kolay ayrılır. Kendine verimli olmasının yanında Bing,  Van,  Vista çeşitleriyle kolayca döllenebilir.  Verimliliği çok iyi olup Haziran başında hasat edilir.  Kök anaçları olarak  Gisela  5,  Ma X Ma 14  önerilmektedir.

     
 

SWEET HEART
Kanada orjinlidir.  Ağacı orta dik kuvvete enine gelişir. Kendine verimli olup dölleyici ihtiyacı duymaz. Verimi düzenli olarak verir.  Meyve orta iri ve iri olabilmektedir. Meyve rengi parlak kırmızıdır.  Hasat zamanı Haziran ortasıdır.  Meyve çatlaması yapmaz.  Kök anaçlar olarak Bodur ve yarı bodur anaçlar tercih edilebilir.

     
 

ZİRAAT  0 900
Günümüzün en popüler çeşididir.  Kimi kaynaklar Türkiye orjinlidir dese de tam olarak orjini belli değildir.  Yalnız varlığını bildiğimiz Ziraat 0 900 çeşidi ülkemizde selekte edildiği bilinmektedir.  Halk arasında Malatya Dalbastı, Akşehir Napolyonu veya Allahdiyen olarak bilinmektedir. Kirazların Bigarreau sınıfındandır.  Kuvvetli ve yaygın olarak büyümektedir. Meyve iri veya ora iri olabilmektedir. Meyve eti gevrek, sulu ve çok iyi kalitededir. Meyve rengi parlak koyu kırmızıdır.  Hasat tarihleri iklime göre değişmekle birlikte Haziran ayının ortasında sonuna kadardır. Yüksek rakımlı yerlerde Temmuz ortasında olgunlaştığı bilinmektedir. Çekirdek yapısı iri ve ete az bağlıdır.  Çok geç çiçeklenmesi ilkbahar erken donlarına karşı iyi bir avantaj olmasının yanında kendine tamamen kısır olması en büyük sorunudur. Bakteriyel kansere dayanıklı olmasının yanında meyve çatlaması yapmaması, raf ömrünün uzun olması ihracat imkanını artıran en önemli etkendir. Meyve sapı çok kısa olması ayırt edici diğer özelliğidir.  Tozlayıcı olarak Star Gold, Metron Late ve Lambert’tir.  Tozlayıcı oranının seçilmesi ve çiçek açma döneminde çalışan işçi arısının hesaplanması bölgelere ve iklim verilerine göre çok iyi hesaplanması gereken Mühendislik işidir.  İyi hesaplanmaması durumunda döllenme sorunları ile birlikte verim ve kalite düşmektedir.  Kök Anaçlarının seçimi ülkemizde gelişi güzel yapılmakta  (daha çok idris ve Gisela 5 );  bu durum bitkinin ileri yaşlarında sorunlar oluşturmaktadır. Önerilen kök anaçları
Ma X Ma 14, Cap 6,  SL 64.
İhracat’a dönük üretim düşünülen projelerde,  ilkbahar geç donlarının sınırda olduğu iklimlerde ve geç dönem ve yayla üretimi için ideal bir çeşittir.

     
 

VAN
Empres  Eugenie  çöğürlerinin  açıkta tozlanmasından elde edilmiş bir çeşittir. Ağacı yarı dik, yaygın ve kuvvetli gelişir. Orta derecede sağlıklı ağaçlar oluşturur. Bigarreau sınıfındandır.  Orta geç dönemde olgunlaşır. Yuvarlak kalp şeklinde iri, orta iri meyveler verir. Meyve çok parlak kırmızı renge sahiptir. Meyve eti çok sert gevrek, az lifli sulu ve tatlı bir tada sahiptir.   Çekirdek yapısı iri olup etten kolay ayrılır. Kendine kısır olup; Dölleyicileri Bing, Lambert, Biggareau, Napolyon, vista; Noır de Guben’ dir. Ticari olarak var olan bir çeşittir. Bakteriyel kansere duyarlıdır. Orta mevsimde çiçeklenir ve kış soğuklarına çok dayanıklıdır. Meyve çatlaması yapar. Yola dayanımı iyidir.

     
 

STAR  GOLD (  BEYAZ  KİRAZ)
Kökeni Karaman ilidir. Yarı dik ve kuvvetli ağaçlar oluşturur. Kirazların Biggareau sınıfındandır. Çok geç olgunlaşır. Meyve şekli yuvarlak, orta iriliğe sahiptir. Meyve rengi sarı olup, meyve eti sarı, sert, orta kalitededir.  Meyve suyu renksizdir. Kendine kısır olup, dölleyicileri Zıraat 0 900 ve Biggasreau Gaucher’dir.  Çok verimli bir çeşit olup, meyve çatlaması yapar.  Meyve suyu sanayisinde tercih edilen bir türdür. İleri olgunluk aşamasında taşınması zordur.  Daha çok dölleyici olarak kullanılmaktadır.

     
 

LAMBERT
1880 yılında J.h. Lambert tarafından ıslah edilmiştir.  Ağacı kuvvetli ve dik gelişir. Biggareau sınıfındandır.  Kirazların beşinci haftası olgunlaşır. Meyveler kalp şeklinde olup, iriliği orta iri ve iri olabilmektedir. Renk parlak kırmızı. Meyve eti çok sert tatlı iyi kalitededir. Çekirdek iri olup ete az bağlıdır. Kendine kısır olup; dölleyici olarak Van, Biggareau Gaucher, Metron Late, Metron  Biggareau ve Ziraat  0 900. Ağacı çok verimli olup bakteriyel kansere duyarlıdır. Çok geç çiçeklenir. % 18 oranında meyve çatlaması yapar. Yola çok dayanıklıdır. Hasat’a yakın dönemde yağış alan yerlerde önerilmez. Ticari değeri yüksek olup Ziraat 0 900 çeşidi ile tesisi çok uygundur.
 

 

BİNG
Black Republican çöğürlerinin açıkta döllenmesi ile elde edilmiştir. Ağacı dik, kuvvetli biraz da yaygın gelişir.  Biggareau sınıfındandır.  Kirazların orta geç döneminde olgunlaşır.  Meyveler kalp şeklinde olup iridir.  Meyve eti çok sert olup az lifli,  tatlı suludur.  Meyve rengi orta derece parlak koyu kırmızı şarabi renktedir.  Çekirdek kısmı iri olup ete az bağlıdır.  Diğer bir çok kirazlarda olduğu gibi Bing’de kendine kısırdır.  Dölleyici olarak Vişta,  Van,  Noir de Guben,  Metron Premier,  Çorum,  Berryessa çeşitlerinden birine ihtiyaç duyar.  Ağaci çok verimli olup,  bakteriyel kansere duyarlıdır. %  16 oranında meyve çatlaması yapar.  Hasat dönemi yağış alan yere önerilmez. Yola dayanımı iyidir.

     
 

VİSTA
Hedeflingen ve viktor çeşidinin melezidir. Ağacı orta kuvvete yaygın gelişir. Sağlıklı ağaçlar meydana getirir. Biggareau sınıfındandır. Kirazların ikinci haftası olgunlaşır.  Geniş kalp şeklinde meyvelere sahiptir.  Meyveleri iri sayılabilecek büyüklüktedir. Renk olarak parlak kırmızı,  siyaha yakındır. Meyve eti sert,  tatlı,  sulu, aromalıdır. Çekirdek yapısı iri ete az bağlıdır.  Pomolojik olarak kendine kısırdır.  Dölleyicileri Van,  Bing,  Biggareau Napolyon,   Çorum,  Edirne tercih edilir.  Ağaci verimli olup  bakteriyal  kansere  dayanıklıdır.  Orta mevsimde çiçeklenir. Universal  Dönör  olması  önemli  bir  özelliğidir.  Bütün kirazlarla hem döllenir hem döller. Hiç meyve çatlaması yapmaz, yola çok dayanıklıdır. 
 

A. 3 DİĞER ÇEŞİTLER
Dünyada 1500’e yakın Kiraz çeşidi mevcuttur. Bir çoğu ticari değere sahiptir. Diğer çeşitleri sadece isim olarak değinilecektir
MERTON MARVEL,  BİGGAREAU NAPOLYON,  BİGGAREAU GAUCHER,  NOBLE,  LARİAN,  STARKİNG HARDY GİANT,  DURANO Dİ CESENA,  MERTON PREMİER,  MERTON BİGGAREAU,  BERRYESSA,  HACI ÖMER KARASI,  SİYAH ÖMEROĞLU,  NOİR DE GUBEN,  BELLA Dİ PİSTOİA,  BEYAZ ÖMEROĞLU,  KARABODUR,  KARAGEVREK,  MERTON LATE,  ÇORUM
     
 
ÜCRETSİZ FİZİBİLİTE
Türkiye'nin neresinde olursanız olun Meyvecilik konusunda danışmanları-mızdan sağlıklı sonuçlar alabilmeniz için lütfen tıklaynız..>>
 
 

 

 
Pazarlama İletişimi:Asia Minör